Сема: една завършена любов

Сема: една завършена любов

One Through Love: A Gathering of Lovers

САЩ (2011) 50’

Режисьор: Стивън Олсън

Сценарист: Стивън Олсън

С: Джемалнур Саргут, Омар Фарук Текбилек, д-р Елахи Хомшей, Колман Баркс

Авторски проект на проф. Стивън Олсън , представящ поезията на персийския мистик Джеляледин Руми, която обединява последователите му по целия свят. Една “любовна среща” на учени, музиканти, дервиши и други суфи-практици, които изразяват своето възхищение от Руми и неговия духовен наставник Шамс от Табриз.

Вашият коментар